Látogatók

36847
Today18
Yesterday33
This_Week151
This_Month461
All_Days36847

Idézetek a Marsról

"Ma már szinte kétségtelen, hogy a Marson nálunk különb teremtések lakoznak; testre könnyebbek, lélekre értelmesebbek. A Mars régibb a földnél, de gyorsabban fejlődött; sürüsége és súlya kevesebb, levegője mindig átlátszó, évszakai hőmérsékletre hasonlítanak a mieinkhez, évei hosszabbak, éghajlata meleg, mert minden nyáron látjuk, hogy sarkainál megolvad a hó. Belső tengerei, megszámlálhatatlan sokaságu folyói vannak és tengereit azok a még mindig rejtelmes csatornák kötik össze. Valószínü, hogy a mienknél sokkal haladottabb emberiség lakik ottan s főleg a munka tehet csodákat, a mire vall a bámulatos csatornahálózat." - Camille Flammarion: Az esthajnali csillag, 1980-as évek


Idézetek az emberről

"Az ősi szövetség romokban hever: az ember végre tudja, hogy egyedül van a világegyetem érzéketlen végtelenségében, melyből csupán a véletlen emelte ki. Sem sorsát, sem kötelességeit nem szabták meg előre." - Jaques Monod: Chance and Necessity.

 

"Valamennyiünkben ott rejlik egy üzenet. Az üzenet ősi kódban íródott, kezdetei az időkbe vesznek. Arra vonatkozó utasításokat tartalmaz, hogy hogyan kell embert készíteni. Ezt az üzenetet senki sem írta meg, ahogy a kódot sem találta ki senki. Mindez spontán módon jött létre. Maga az anyatermészet a tervezője, kizárólag változatlan törvényeinek keretein belül és a végtelen szeszélyeinek kiaknázásával. Az üzenetet nem tintával vagy írógéppel rögzítették, hanem bonyolult szerveződésű sorozatokba kötött atomokkal, amelyek a DNS-t, a dezoxiribonukleinsavat alkotják. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a Föld legkáprázatosabb molekulája." - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

 

"De van egy értelmes kissebbség, mely nem éri be a vele született tudatlansággal. Vannak kiváncsi lelkek, melyek meg akarják ismerni az ismeretlent. Vannak gondolkodó, cselekvő, kutató elmék. És ez az értelmes kisebbség egymaga az emberiség dicsősége; neki köszönjük a tudomány, az irodalom, a művészet haladását; az ő erőfeszítése, fáradsága, törekvése, hódítása tette, hogy ma már nem vagyunk többé gorillák és csimpánzok közel rokonai s hogy a harmadkorbeli őserdők helyén megépítettük Párist." - Camille Flammarion: Csillagbeli emberek, fordította: Tóth Béla

 

Idézetek az életről

"...miután létrejött az élet, az univerzum soha többé nem lehetett ugyanaz. Lassan, de biztosan átalakította a Föld bolygót, és azáltal, hogy kitűzte a tudathoz, az intelligenciához és a technikához vezető utat, arra is vitathatatlanul képesnek kell lennie, hogy megváltoztassa a világenyetemet." - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

 

"Nos, ha valóban olyan nagyszámú atom van, amelynek
számbavevéséhez minden lény léte kevés lesz,
és ha a természet törvénye örök, mely a dolgok
magvait összeterelni akárhova képes, ahogy már
így ide összeterelte, be kell ismerni megint csak:
vannak más Földek még, más részében az űrnek,
hol más emberi faj, más nembeli állatok élnek."

Titus Lucretious Carus: De rerum natura (A dolgok természetéről), ~Kr. e. 50. Ford: Teravagimov Péter

 

"Sajátosságait tekintve az élet annyira rendkívüli, hogy az már kimeríti az anyag egy eltérő állapotának leírását." - Paul Davies, Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

 

"Az élet nyilvánvalóan kémiai jelenség, de a különbség nem is a kémiájában, min tolyanban rejlik. Az élet titka az informatikai tulajdonságaiból ered: az élő szervezet - komplex információfeldolgozó rendszer." - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

 

"A vitalizmus téves mivolta ellenére az elképzelés magja helytálló. Létezik egy nem anyagi természetű "valami" az élő szervezetben, valami egyedülálló és szó szerint életbevágó a működéséhez, de nem bizonyos eszencia vagy erő, vagy valamiféle megbabonázott atom. Ez a többlet egy bizonyos fajta információ, vagy modern szóhasználattal élve, szoftver. " - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

 

"És mikor az éjfél magányosságában a csillagos ég fenséges képét nézve az ismeretlen világokra gondolunk, melyek benépesítik a tért, győződjünk meg, hogy ott is vannak vagy lesznek élő teremtések. Mert a csillagokbeli élet nem szükségképpen egyidejű a mi földünkével: oly véghetetlen sokféleség uralkodik az égen, mint a mi kertjeinkben. Vannak ott emberiségek, amelyek hasonlíthatatlanul előbbre haladnak a tökéletesbülésben, mint mi. A mi földünk egész politikai, szociális és vallási történetével együtt csak egy szegény kis hangyaboly, csak egy tiszavirág röppenése a napsugárban." - Camille Flammarion: Csillagbeli emberek, fordította: Tóth Béla